Ak Parti Rize Merkez İlçe Başkanlığı

İshak YENİYAZICI – Mali ve İdari İşler Başkanı

1976 yılında Rize Merkez’de doğdum.

İlk, orta ve lise eğitimini Rize’de tamamladım. Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler İklimlendirme Soğutma mezunuyum. Ticaretle uğraşmaktayım. Daha önce mahalle yönetimlerinde görev aldım.  Merkez İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongre ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildim. İlçe Başkan yardımcısı olarak görevini sürdürdüm. AK Parti Rize Merkez İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresiyle yeniden İlçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçildim. Evli ve iki çocuk babasıyım.

GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Muhasebe kayıtlarını, muhasebe tekniğine ve mevzuata uygun olarak tutmak.
 2. Üye aidatlarının düzenli olarak toplanmasını sağlamak.
 3. Partinin aidat, bağış vb. gelirlerini, usulüne uygun olarak Genel Merkez tarafından bastırılan makbuzlar karşılığında almak, aldırmak ve dip koçanlarını saklamak.
 4. Parti giderlerinin makbuz veya fatura gibi bir belge karşılığında ve harcama kararına dayalı olarak usulüne uygun şekilde Partitüzel kişiliği adına yapılmasını sağlamak ve giderlere ait belgeleri saklamak.
 5. Onaylanan bütçede öngörülmüş bulunmak kaydıyla, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 70. maddesinde belirtilen ve her yıliçin yeniden değerleme oranında artırılarak belirlenen miktarı aşmayan harcamalar ile genel tarifeye bağlı giderler dışında yapılacak harcamalar için ilçe yönetim kurulu kararının çıkarılmasını sağlamak.
 6. Partinin yapacağı sözleşmeleri ve girişecekleri yükümlülükleri, ilçe yönetim kurulu tarafından yetkili kılınmış olmak kaydıyla mevzuata uygun olarak yapmak.
 7. İlçe teşkilatının, gelir ve gider tahminlerini gösteren bir yıllık bütçenin hazırlanmasına ve ilgili takvim yılından önceki eylül ayı sonuna kadar il başkanlığına gönderilmesine ilişkin iş ve işlemleri takip etmek.
 8. İlçe teşkilatının, beldeleri de kapsayacak şekilde bütçe yılını izleyen mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bütçe uygulama sonuçlarını gösteren ilçe kesin hesabının hazırlanması ve ilbaşkanlığına gönderilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 9. İlçe ve bağlı beldelerin gelir ve giderleri hakkında altı ayı geçmeyen sürelerde il başkanlığına hesap bildiriminde bulunmak.
 10. İlçe teşkilatının genel tarifeye bağlı telefon, elektrik, su, doğalgazve kira gibi belirli ödemelerini zamanında yapmak.
 11. İlçe binasının bakım, onarım, temizlik ve güvenliğine ilişkin işleri yaptırmak.
 12. Çalışan personeli Kanun ve kurallara uygun olarak sevk ve idare etmek, çalışma zamanlarını düzenlemek, resmî bildirimlerini süresi içinde ilçe sekreteri ile birlikte yapmak.
 13. İlçe teşkilatının ihtiyaç duyduğu malzeme ve demirbaşları tespit ve temin etmek.
 14. Harcama evrakını, ilçe başkanı ile birlikte imza etmek ve arşivlemek.
 15. İlçe teşkilatının malî ve idarî işlerini düzenli olarak yürütmektir.

Burak AK
Ak Parti Rize Merkez İlçe Başkanı

Bu site DumanSoft web tasarım ajansı tarafından hazırlanmıştır.