Ak Parti Rize Merkez İlçe Başkanlığı

Okan BAKIRCI – İlçe Sekreteri

19.06.1993’te Rize’de doğdum. İlköğretim ve lise eğitimimi Rize’de tamamladım.

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Spor Yöneticiliği ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümlerinden 2017 yılında mezun oldum.2018 yılında başladığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsi’nde Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında yüksek lisans eğitimine devam etmekteyim. Üniversite döneminde İstanbul’da Rize Dernekler Federasyonu’nda üniversite komisyonları başkanlığı görevinde ve üniversitede kurduğum öğrenci kulübünde çeşitli faaliyetlerde bulundum. 2 yıldır Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda Lisanslama Sorumlusu olarak, Rize Özel İdare Spor Kulübü’nde Kulüp Müdürlüğü ve Antrenörlük yapmaktayım. AK Parti Rize Merkez İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresiyle İlçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçildim.

GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Kanun, Tüzük ve ilgili Yönetmeliğine göre tutulması gereken Parti defterlerini düzenli olarak tutmak.
 2. İlçeye bağlı beldelerin tuttuğu Parti defterlerinin usulüne uygunolarak tutulmasını sağlamak ve denetlemek.
 3. Yan kuruluşlarca tutulan defter ve kayıtların Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygunluğunu sağlamak.
 4. İlçe teşkilatında, aylık ve haftalık olarak yapılan toplantıların gündemlerini yetkili kişi ve kurulların görüşleri doğrultusunda hazırlamak, toplantıların duyurularını yapmak, alınan kararları karar defterine yazmak ve imzalatmak.
 5. İlçe teşkilatının her türlü yazışmalarını süresi içinde yapmak.
 6. İlçe teşkilatı adına kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak resmî bildirimleri süresi içinde yapmak.
 7. Gelen-giden evrakın kayıtlarını düzenli olarak tutmak ve dosyalamak.
 8. Partinin büro hizmetlerinin verimli yürütülmesini sağlamak.
 9. Bütün birimlerle eşgüdüm içerisinde ilçe teşkilatının arşivini oluşturmak.
 10. Parti toplantılarının organizasyon ve takibini diğer birimlerle birlikte yapmak
 11. İlçe yönetim kurulu üyelerinin aylık nöbet çizelgesini teşkilat başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde hazırlamak, takip etmek, belde teşkilatlarının açık olup olmadıklarını ve nöbetin tutulup tutulmadığını denetlemektir.

Burak AK
Ak Parti Rize Merkez İlçe Başkanı

Bu site DumanSoft web tasarım ajansı tarafından hazırlanmıştır.