Elif KÜÇÜKMUSTAFA( Seçim İşleri Başkanı )

Elif KÜÇÜKMUSTAFA( Seçim İşleri Başkanı )

1983 Almanya Oberhausen doğumluyum.

İlk,Orta ve lise eğitimimi Rize'de tamamladım.Lisans eğitimim Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde devam ediyor. 2014 yılında AK Parti Çayeli Madenli Beldesinde Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevine getirildim.6.Olağan Kongre ile AK Parti Rize Merkez İlçe Başkanlığında Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildim. Şu anda İlçe Başkan yardımcılığı görevini yürütmekteyim.İyi derecede İngilizce bilmekteyim. Evli ve iki çocuk annesiyim.                                                                                GÖREV VE YETKİLERİ

1. Sandık yönetim kurullarının, teşkilat başkanı ile koordineli olarakkurulmasına katkıda bulunmak ve verimli çalışmalarını sağlamak.

2. İlçe ve beldelerde seçim koordinasyon merkezleri kurmak veçalıştırmak.

3. İlçe ve beldelerde seçim irtibat büroları kurmak ve çalıştırmak.

4. Seçimde görevli olanların seçim mevzuatı konusunda eğitimlerini sağlamak.

5. Yüksek Seçim Kurulunca yayımlanan genelge ve bildirileri takipetmek, seçim takviminde öngörülen iş ve işlemlerin gününde ve eksiksiz olarak yapılması için gerekli tedbirleri almak.

6. Seçimlerde, ilçe başkanlığı adına itiraza yetkili kılınanları zamanında ilçe seçim kuruluna bildirmek.

7. Seçimlerde, ilçe seçim kurullarındaki birleştirme işlemlerini veya itirazları takip etmek üzere en az iki Parti temsilcisini belirlemek veilçe seçim kuruluna bildirmek.

8. Her iki yılda bir yeniden oluşturulan ilçe seçim kurullarında Partiadına görev yapacak bir asıl bir yedek üyenin, özellikle hukukçu üyeler arasından süresi içinde yetkili ilçe seçim kuruluna bildirilmesini sağlamak.

9. Parti adına resmî sandık kurullarına katılacak bir asıl, bir yede küyenin, beldeler dâhil her sandık kurulu için ayrı ayrı belirlenmesini ve seçim takviminde belirtilen süre içinde yetkili ilçe seçim kurulluna verilmesini sağlamak.

10. Seçimde sandık başında parti adına görev yapacak en az iki müşahidin, ilçedeki her sandık kurulu için ayrı ayrı olmak üzere eksiksiz olarak belirlenmesini ve seçimde sandık başında hazır bulunmasını sağlamak.

11. İlçe seçmen listelerini güncel ve eksiksiz biçimde temin etmek.

12. İlçe seçim kurullarınca seçim öncesi yapılacak güncelleştirme çalışmalarını teşkilatların günlük olarak takibini sağlamak, buçalışmalar için gerekli çalışma ekiplerini oluşturmak, aralarında eşgüdümü sağlamak ve denetlemek.

13. Seçimlerde aday adaylıklarıyla ilgili yapılması gereken iş veişlemleri, Genel Merkez ve il başkanlığının talimatlarına uygunolarak gerçekleştirmek.

14. Yerel seçimlerde Parti adaylarına ilişkin listeleri, istenen belge vebilgilerle birlikte ilçe seçim kuruluna süresi içinde vermek.

15. Genel ve yerel seçimlerde sandık kurulunca her seçim türü içinayrı ayrı düzenlenen sandık kurulu birleştirme tutanaklarının onaylı birer örneğinin müşahitlerce eksiksiz olarak alınmasını sağlamak, her seçim türü için ayrı ayrı olmak üzere ilçe ve belde ölçeğinde köy/mahalle esasına göre düzenli ve eksiksiz biçimde arşivlenmesini sağlamak.

16. Genel ve yerel seçimlerde ilçe seçim kurulunca her seçim türüiçin ayrı ayrı düzenlenen ilçe birleştirme tutanağının onaylı birer örneğini almak veya alınmasını takip etmek.

17. Seçim sonuçlarına yapılacak itirazları takip etmek, aleyhte çıkan kararlara karşı süresi içinde itiraz hakkını kullanmak.

18. Seçim sonuçlarının doğru bir şekilde il başkanlığı ve Genel Merkeze ulaşmasını sağlamak.

19. Seçimin başlangıç tarihinden itibaren Parti adına yapılacak etkinliklerle ilgili mülki makamlara ve seçim kurullarına yapılacak açık havatoplantı yerleri, ilan ve reklam yerleri vb. bildirimleri ve başvuruları yapmaktır.

 

Bu haber 28067 defa okunmuştur.

Fatih Mehmet KÖSE
Ak Parti Rize Merkez İlçe Başkanı

Siyasi ve Hukuki Isler
Teskilat Isleri
Seçim Isleri
Tanitim ve Medya
Sosyal Politikalar
Yerel Yönetimler
Ekonomi Isleri
Sivil Toplum ve Halkla Iliskiler
Mali ve Idari Isler
Ilçe Sekreteri


Atatürk Cad. Eski Bld.Bsk.Binasi Kat:1 Rize | Gsm:0542 415 95 53 | Tel: 0464 213 00 18 | Faks: 0464 214 60 10
Rize Haberleri Tasarım:NetworkAjans